διαγνωστική
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΝΟΣ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Καμπούρογλου 22 ,Τ.Κ. 11525 , Αθήνα
Τηλ.: 210 - 6726367 , 6779708 - 583
Fax : 210 - 6717345