Κατηγορίες

Μοριακή τυποποίηση

Μοριακή τυποποίηση

 

 

 

 

 

Σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών των εργαστηρίων HLA, η ομάδα προϊόντων περιλαμβάνει:

  • Next Generation Sequencing (NGS)
  • Sequence-specific primers (SSP) και
  • Reverse sequence-specific oligonucleotides (RSSO).

Μοριακή, τυποποίηση, Ανοσολογία-Ιστοσυμβατότητα