Κατηγορίες

Ανίχνευση Aντισωμάτων non- HLA

Ανίχνευση Aντισωμάτων non- HLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H One Lambda προσφέρει την λύση για όλες τις ανάγκες ανίχνευσης αντισωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αντισωμάτων non-HLA. Η επιλογές ποικίλλουν σε μορφή και κάλυψη από δοκιμασίες όπως ELISA, AT1R και ETAR έως πρωτόκολλα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στόχων, όπως βιμεντίνη, τουμπουλίνη κ.α. Όλα τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για ευκολία στη χρήση, αυξημένη εργαστηριακή αποδοτικότητα και βελτιστοποιημένο αυτοματισμό.

 

 

Ανίχνευση Aντισωμάτων non- HLA