Κατηγορίες

Όργανα & Λογισμικό

Όργανα & Λογισμικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα όργανα και τα προϊόντα λογισμικού της One Lambda βοηθούν τους διαχειριστές να βελτιστοποιήσουν τις εργαστηριακές δοκιμασίες για αυξημένη απόδοση. Σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργία και την αποδοτικότητα , η τεχνολογία μας προάγει την αυτοματοποίηση εργασιών με ακρίβεια στο εργαστήριο HLA.

Όργανα & Λογισμικό