Σχετικά με μας - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Η εταιρεία Διαγνωστική Αναλυτική ΑΕ, δραστηριοποιείται στον χώρο των διαγνωστικών αντιδραστηρίων, ιατρικών αναλωσίμων και νοσοκομειακού εξοπλισμού από το 1985. Η σημερινή εταιρική μορφή υφίσταται από 2008.
Με έδρα την Αθήνα, η εταιρεία έχει συνεργάτες και αντιπροσώπους σε όλες τις μεγάλες πόλεις της επαρχίας, ικανούς να δώσουν επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στα κατά τόπους ιδιωτικά και δημόσια εργαστήρια .
Το πελατολόγιο της εταιρεία περιλαμβάνει  όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, δημόσια και ιδιωτικά, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, καθώς και όλα τα ιδιωτικά και διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα.
Αντιπροσωπεύονται οίκοι του εξωτερικού που προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις για:

  • Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια
  • Ανοσολογικά, βιοχημικά, και μικροβιολογικά εργαστήρια.
  • Αιμοδοσίες.
  • Κέντρα μεταμόσχευσαν οργάνων για τον εργαστηριακό έλεγχο συμβατότητας υποψήφιου λήπτη και δότη συμπαγών οργάνων και μυελού των οστών , με εμπειρία 35 ετών και άριστη υποστήριξη των κλινικών με τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες.
  • Νοσοκομειακό εξοπλισμό όπως τροχήλατα νοσηλείας, ιματισμού και διανομής φαγητού, ντουλάπες χειρουργείου και ΜΕΘ
  • Διαγνωστικά αντιδραστήρια πρωτοβάθμιας περίθαλψης για κέντρα υγείας και κλινικές πρώιμης διάγνωσης.

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με άριστα καταρτισμένο προσωπικό, για την πληρέστατη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη όλων των αντιδραστηρίων και αναλυτών, είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 13485:2016 και είναι συμβεβλημένη με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ για την περιβαλλοντολογική διαχείριση των απορριμμάτων.
Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις και πιστοποιητικά CE.